Organizatorii de evenimente pot încheia pentru promovarea acestora parteneriate media cu Radio Timișoara:

Radio România Timișoara (dar și celelalte posturi Radio România), în calitate de partener media, se poate obliga:

  1. Să realizeze şi să difuzeze materiale informative în regim de actualitate, pre şi post eveniment, precum şi interviuri cu personalităţi relevante pentru eveniment, în conformitate cu politica editorială;
  2. Să producă spotul de promovare cu respectarea prevederilor legale privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi a normelor CNA;
  3. Să difuzeze spotul de promovare a evenimentului (30 de secunde), fără menţionarea de sponsori sau posturi de radio concurente;
  4. Să promoveze evenimentul pe website-ul propriu prin postarea unor informări despre eveniment, a siglei producătorului, banner privind evenimentul etc. Promovarea se face pe o perioadă determinată clar prin contract.

Beneficii de imagine urmărite:

  1. Menţionarea Radio România Timișoara, în calitate de partener media, cu logo şi nume, pe toate materialele de promovare a evenimentului (comunicate de presă, mape, machete print, TV, afişe, flyere, caiete program, panotaj stradal- se va preciza numărul acestora), precum şi textual în materialele de comunicare şi în cadrul conferinţelor de presă organizate pentru promovarea evenimentului;
  2. Afişarea de bannere şi roll-up-uri cu elementele de identitate în incinta spaţiilor de desfăşurare a evenimentului la care este partener media, pe întreaga perioadă a derulării evenimentului;
  3. Difuzarea de spoturi video şi audio de prezentare în cadrul evenimentului;
  4. Acreditarea jurnaliştilor Radio Timișoara la eveniment şi (dacă este cazul) asigurarea gratuită a cazării, deplasării şi mesei pe durata evenimentului; acordarea de invitații pentru personalul Radio Timișoara și , dacă Radio Timișoara consideră oportun, invitații pentru ascultători (care vor funcționa și ca mijloc de promovare)
  5. Desemnarea unui reprezentant al Radio Timișoara să înmâneze un premiu şi/sau să facă parte din juriul de acordare a premiilor în cadrul evenimentului;
  6. Realizarea de testimoniale cu personalităţi participante la eveniment.

Radio Timișoara va avea dreptul de avizare a machetelor grafice în care apar elementele sale de identitate vizuală proprii pentru a putea verifica dacă aplicarea logo-urilor s-a făcut în conformitate cu specificaţiile Manualului de Identitate Radio România (aceste reguli nu sunt negociabile).

Procedura pentru potențialii parteneri:

Completați solicitarea de încheiere parteneriat media (aveți documentul aici) și trimiteți-l la publicitate@radiotimisoara.ro cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea evenimentului pentru a fi introdus în sistemul informatic al Radio România.  Informații suplimentare privind modul de completare se pot obține la  0256 491020.

Solicitările primite se aprobă de către conducerea Radio Timișoara și Departamentul de Comunicare-Marketing Radio România pe baza evaluării făcute în conformitate cu regulile interne, inclusiv cele descrise pe acestă pagină. Odată primite aceste aprobări se trimite Departamentului Juridic Radio România contractul de parteneriat rezultat, iar după ce primește viza acestuia, odată cu semnarea de către părți, poate începe derularea parteneriatului.