Ascultă Radio Timișoara Live

„Caiete scenice verdiene” și un workshop inedit cu Diana Todea-Sahlean, la Timișoara

Workshop pentru interpreții lirici și lansarea cărților semnate de regizoare, la UVT – Facultatea de Muzică și Teatru.

„Caiete scenice verdiene” și un workshop inedit cu Diana Todea-Sahlean, la Timișoara

Articol de Simona Stoița, 1 aprilie 2024, 00:07 / actualizat: 2 aprilie 2024, 10:09

La invitația UVT – Facultatea de Muzică și Teatru, Diana Todea-Sahlean, regizor, lector univ.  dr. al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, va fi prezentă la Timișoara, pentru un dublu eveniment, marți, 2 aprilie 2024, începând cu ora 14:00, în sala „Orpheum” a facultății, Piața Libertății nr. 1.

Diana Todea-Sahlean va susține un workshop pe tema „Rolul expresiei corporale și al expresiei sentimentelor în devenirea artei scenic-interpretative a cântărețului de operă”, apoi va lansa cele mai recente cărți ale sale.

Organizatori: Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Muzică și Teatru, Asociația culturală ArtConcept.

Coordonatori și moderatori ai evenimentului: lector univ. dr. Simona Negru, lector univ. dr. Nicolae Mihai Brânzeu, UVT – FMT.

EXCLUSIVITATE: INTERVIU cu lector univ. dr. Simona Negru la Facultatea de Muzică și Teatru a UVT, coordonator și moderator

dragoste la prima lectură” pentru volumul semnat de Diana Todea-Sahlean 

„Pe Diana Todea-Sahlean am cunoscut-o, inițial, din paginile unei cărți intitulată „Evoluția spectacolului de operă. De la miracolele scenografice la punerea în scenă a secolului al XVIII-lea”, carte a cărei autoare este.

În urmă cu trei ani am introdus în curricula studenților noștri, împreună cu colegul meu, lector univ. dr. Nicolae Brânzeu, un curs opțional de Spectacologie. Lucrând la design-ul acestui curs am descoperit cartea amintită, care a devenit principala resursă bibliografică în elaborarea suportului de curs, fiind extrem de bine documentată și oferind informații prețioase cu privire la istoricul punerii în scenă a genului de operă, de-a lungul a două secole de existență. Pot să spun că a fost „dragoste la prima lectură”, admirând aplecarea și pasiunea profundă a autoarei pentru această cercetare.

“must have”, “must read”

Anul trecut, la începutul lunii noiembrie, am avut bucuria de a asculta, în cadrul Simpozionului online „Călător și călătorie în epoca romantică”, desfășurat în cadrul Festivalului Internațional de Artele Spectacolului Muzical Scena (Cluj- Napoca), prezentarea primului volum al Dianei Todea-Sahlean, „Giuseppe Verdi, regizor de operă? Caietele scenice verdiene”, autoarea anunțându-ne cu acea ocazie de faptul că al doilea volum al cărții, care conține „Caietul scenic” al operei „Aida”, se află sub tipar și urmează să apară în curând.

Trăiesc o bucurie imensă la gândul că voi avea prilejul de a o cunoaște personal pe autoare, cu ocazia lansării celor trei volume la noi, la facultate.

Aceste cărți, deși ar putea părea de nișă prin tematica lor, le consider un “must have” și un “must read”, o lectură obligatorie și fundamentală nu doar pentru regizorii de operă, cât mai ales pentru interpreții lirici. De ce? Pentru faptul că în construcția unui rol, interpreții sârguiesc la decodificarea „didascaliilor explicite”, acele indicații notate de compozitor în partitură deasupra textului muzical, și a „didascaliilor implicite”, acele informații oferite de sistemul de figuri retorice muzicale, folosit de compozitor pentru a decela mesajul pe care autorul acelei muzici a dorit să îl transmită.

munca de decodificare” a interpretului

Cele două volume ale cărții Dianei Todea-Sahlean, intitulate „Giuseppe Verdi, regizor de operă?”, aduc o bogăție inestimabilă de informații cu privire la amplasamentul scenic, decoruri, costume, mișcare, sentimentele, emoțiile, mimica, gestica interpreților, punctual pentru fiecare scenă în parte, informații ce aparțin chiar compozitorului, facilitând astfel munca de „decodificare” a interpretului.

Așa aflăm, de pildă, că Radames și Aida nu se apropie și nu se „ating” deloc pe parcursul întregii opere, până în scena finală, când Aida moare în brațele lui Radames, sau faptul că acea frază muzicală hieratică, întretăiată de nenumărate pauze și într-o scriitură în “portato”, trebuie interpretată de Aida, „delirând”… Din acest punct de vedere, aceste „Caiete scenice”, cu caracter orientativ pentru regizori, au un caracter obligatoriu pentru interpreți, ele nefiind un material „auxiliar”, ci făcând parte din partitura operei.

Lăsând participanților curiozitatea descoperirii acestor cărți minunate ale regizoarei Diana Todea-Sahlean, la lansarea de marți, 2 aprilie 2024, ora 14:00, în sala „Orpheum” a Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, Piața Libertății nr. 1, aștept cu nerăbdare și imensă bucurie întâlnirea cu autoarea. (lector univ. dr. Simona Negru)

 

EXCLUSIVITATE: INTERVIU cu lector univ. dr. Nicolae Mihai Brânzeu la Facultatea de Muzică și Teatru a UVT, coordonator și moderator

„În anul trecut universitar, propuneam o serie de activități și de laboratoare destinate studenților de la specializarea Canto a Facultății de Muzică și Teatru. Ele continuă demersurile spectaculare realizate în anii precedenți, prin eforturile conjugate ale studenților și profesorilor diriguitori ai clasei de Operă. Amintesc care au fost titlurile care au umplut sălile Operei Naționale Române din Timișoara: opereta „Silvia”, opera „România: Revoluția 1989”, musicalul „Sunetul muzicii”, opereta „Bal la Savoy”, opereta „Floarea din Hawaii”, opereta-feerie „Scufița roșie”.

experiențe “in vivo”, nu numai analize “in vitro”

Dorința și necesitatea de a cunoaște mai mult și de a ne perfecționa m-au determinat să fac anual câte o invitație unor regizori de operă, dirijor sau cântăreț care, prin prisma experiențelor avute pe scenă, să ofere participanților, în cadrul unor workshop-uri, informații prețioase cu privire la dramaturgia muzicală, la relația actor liric – regizor, la modalități de construcție a unui personaj, referințe de ordin stilistic și interpretativ. Prin provocarea amintită, am convingerea că se vor putea „desțeleni” gânduri „cimentate” în preconcepții dobândite, iar studenții se vor putea bucura de experiențe “in vivo”, nu numai de analize “in vitro”. Îmi încurajez studenții să devină cât mai creativi și performanți, iar în acest sens le acord tot sprijinul meu.

De regizoarea Diana Todea-Sahlean mă leagă multe amintiri din studenție, când deja îi intuisem vocația spre Regie și totodată aplecarea spre cercetarea ce a debutat cu volumul „Evoluția spectacolului de operă”, o lucrare de referință pentru oricare împătimit al teatrului liric. Ne vom bucura de prezența sa în cadrul workshop-ului „Rolul expresiei corporale și al expresiei sentimentelor în devenirea artei scenic-interpretative a cântărețului de operă”.

O mare parte din informații le vom putea regăsi și în cele trei cărți pe care regizoarea le lansează, în cadrul Facultății de Muzică și Teatru. E vorba despre „Giuseppe Verdi, regizor de operă?”, volumul unu și volumul doi, pe lângă volumul amintit anterior. Evenimentul va fi moderat de lector univ. dr. Simona Negru și de subsemnatul.

Așadar, vă așteptăm marți, 2 aprilie 2024, ora 14:00, la o întâlnire cu „Opera”, prin penița și gândurile Dianei Todea-Sahlean. (lector univ. dr. Nicolae Mihai Brânzeu)

„Evoluția spectacolului de operă. De la miracolele scenografice la punerea în scenă a secolului al XVIII-lea”

„Carte valoroasă, vădind cu prisosință calitățile de analist și teoretician ale autoarei. Evoluția spectacolului de operă. De la miracolele scenografice la punerea în scenă a secolului al XVIII-lea constituie o cercetare deosebit de documentată, importantă pentru studiul românesc al operei. Axată pe examinarea, de-a lungul vremii, a modului de constituire a spectacolului liric, lucrarea schimbă optica asupra ponderii, finalităților, evoluției coordonării reprezentației de către cei încredințați să o facă, demonstrând temeinic organicitatea acestei arte coordonatoare, punerea în scenă, cu rol adânc constitutiv, alături de muzică și libret, în structurarea genului și diversificarea spectacularității.” (prof. univ. dr. Doina Modola)

„Giuseppe Verdi, regizor de operă? Caietele scenice verdiene”, vol. 1

„Dacă, în general, s-a considerat că Richard Wagner este cel care a impulsionat și teoretizat reforma spectaculară de la începutul secolului al XX-lea (Opera și drama, 1851), pusă, mai apoi, în practică de Adolphe Appia, Gordon Craig etc., lucrarea Giuseppe Verdi, regizor de operă? Caietele scenice verdiene ne reamintește, o dată în plus, că lucrurile stau altfel. Preocuparea pentru regie, respectiv, pentru montarea eficientă și adecvată a spectacolelor de operă este mult anterioară scrierii wagneriene, ea înscriindu-se într-o lungă tradiție spectaculară franceză și italiană, care ne este, însă, mai puțin cunoscută din varii motive.

Prin prezenta lucrare, autoarea ne dezvaluie o latură fascinantă a personalității compozitorului Giuseppe Verdi: cea de regizor. Descoperim un Verdi extrem de preocupat nu doar de teorii teatrale, ci de găsirea unor soluții scenice concrete pentru reprezentarea operelor sale, un Verdi preocupat de calitatea jocului actoricesc, pe care îl dorește expresiv și natural. Analiza caietelor scenice verdiene reflectă – la scara creației compozitorului -, un fenomen care se produce în istoria regiei de teatru și de operă, la sfârșitul secolului al XIX-lea: trecerea de la statutul de regizor-tehnician, la cel de regizor-creator.” (prof. univ. dr. habil. Anca Daniela Mihuț)

Giuseppe Verdi, regizor de operă? Opera Aida – caiet scenic”, vol.2

„Autoarea are meritul introducerii și studierii, pentru prima dată în România, a unui corpus de lucrări absolut necunoscut anterior la noi: caietele scenice verdiene (disposizioni sceniche verdiane).

Publicarea bilingvă, în limbile italiană și română, a caietului scenic pentru opera Aida de Giuseppe Verdi (Disposizione scenic per l’opera Aida), reprezintă un material neprețuit pentru cercetarea românească, atât din punct de vedere muzical, operistic, cât și spectacular și regizoral.

Acest demers (care deschide capitolul unui domeniu ce se cere cercetat în întregime), însoțit de tabelele de analiză concepute de autoare, este revelator pentru a risipi o multitudine de prejudecăți, dezvăluind faptul că, prin compozitorii săi reprezentativi și, în primul rând, prin Giuseppe Verdi și Giacomo Puccini, în secolul al XIX-lea s-a instaurat și în operă o nouă viziune spectaculară, generând o artă regizorală organică, specifică acestui gen. Ceea ce demonstrează faptul că, reforma regiei de operă s-a manifestat în mod propriu, alături de revoluționarea regiei de teatru, ținând cont de structura și particularitățile de gen. Acest fapt justifică mai multă circumspecție în privința exceselor și licențelor regizorilor de teatru (și nu numai a lor) în spectacolul de operă, care din păcate contravin adesea spiritului lucrării puse în scenă și, mai cu seamă, structurii ei muzicale.” (prof. univ. dr. Doina Modola)

  • Diana Todea-Sahlean este licențiată în Arte Muzicale – Regie de teatru muzical, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, promoția 2006;
  • a absolvit Masterat în Arta muzicală la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca (2006-2008) și Masterat în Managementul instituțiilor de cultură la Universitatea „Valahia”, Facultatea de Ştiinţe economice, Târgovişte (2007-2008);
  • a obținut Diploma de doctor în Muzică, teza de doctorat cu titlul: „Caietele scenice verdiene – etapă determinantă în evoluția spectacolului de operă de la miracolele scenografice la arta regizorală contemporană”, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 2014;
  • în prezent, Diana Todea-Sahlean este lector univ. dr. la Universitatea „Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – Facultatea de Teatru și Film, Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Surse citate:

  • univ. dr. Doina Modola (descriere, „Evoluția spectacolului de operă. De la miracolele scenografice la punerea în scenă a secolului al XVIII-lea”, autor: Diana Todea-Sahlean, Editura Eikon, 2018);
  • univ. dr. habil. Anca Daniela Mihuț (coperta 4, „Giuseppe Verdi, regizor de operă? Caietele scenice verdiene”, vol. 1, autor: Diana Todea-Sahlean, Editura Presa Universitară Clujeană, 2022);
  • univ. dr. Doina Modola (coperta 4, „Giuseppe Verdi, regizor de operă? Opera Aida-caiet scenic”, vol. 2, autor: Diana Todea-Sahlean, Editura Presa Universitară Clujeană, 2024).

Sursa foto: facebook Diana Todea-Sahlean. Sursa afiș: UVT – FMT.

Încep lucrările de conservare a sitului arheologic Tibiscum
Cultură marți, 9 aprilie 2024, 19:01

Încep lucrările de conservare a sitului arheologic Tibiscum

Proiectul de conservare a sitului arheologic Tibiscum a obținut finanțare de la Institutul Național al Patrimoniului. Fondurile vor fi folosite...

Încep lucrările de conservare a sitului arheologic Tibiscum
„riTM în Banat” cu Ansamblul PERCUTISSIMO, periplu muzical în premieră
Cultură vineri, 5 aprilie 2024, 10:26

„riTM în Banat” cu Ansamblul PERCUTISSIMO, periplu muzical în premieră

„riTM în Banat” este un periplu muzical, în premieră, de promovare a apropiatei ediții, cea cu numărul 48, a Festivalului Internațional...

„riTM în Banat” cu Ansamblul PERCUTISSIMO, periplu muzical în premieră
Medalion OLA GJEILO, concert-eveniment al Corului „Ion Românu” de la Filarmonica „Banatul”
Cultură marți, 2 aprilie 2024, 12:11

Medalion OLA GJEILO, concert-eveniment al Corului „Ion Românu” de la Filarmonica „Banatul”

Corul „Ion Românu” al Filarmonicii „Banatul” Timișoara, sub conducerea dirijorală a maestrului IOSIF TODEA, va susține un concert coral...

Medalion OLA GJEILO, concert-eveniment al Corului „Ion Românu” de la Filarmonica „Banatul”
Gabriela Adameșteanu, Virgil Ogășanu și Sînziana Mircea primesc distincțiile speciale la Gala Premiilor Radio România Cultural 2024
Cultură luni, 1 aprilie 2024, 21:08

Gabriela Adameșteanu, Virgil Ogășanu și Sînziana Mircea primesc distincțiile speciale la Gala Premiilor Radio România Cultural 2024

Scriitoarea Gabriela Adameșteanu, actorulVirgil Ogășanu și pianista Sînziana Mircea primesc cele trei distincții speciale la “Gala Premiilor...

Gabriela Adameșteanu, Virgil Ogășanu și Sînziana Mircea primesc distincțiile speciale la Gala Premiilor Radio România Cultural 2024
Cultură vineri, 29 martie 2024, 09:19

Sanctuarul neolitic de la Parța, destinație de weekend

Punctul muzeal de la Parța adăpostește replica sanctuarului vechi de peste 6.000 de ani și unic în Europa, descoperit pe malul Timișului, în...

Sanctuarul neolitic de la Parța, destinație de weekend
Cultură vineri, 29 martie 2024, 09:11

Ilie Stepan, Pro Musica şi managerii Teatrului și Operei din Timișoara, au primit Ordinul “Pentru Merit” în grad de Cavaler

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a înmânat ordinul “Pentru Merit” în grad de Cavaler compozitorului Ilie Stepan și formației Pro Musica....

Ilie Stepan, Pro Musica şi managerii Teatrului și Operei din Timișoara, au primit Ordinul “Pentru Merit” în grad de Cavaler
Cultură vineri, 29 martie 2024, 08:08

“Operele complete ale lui Shakespeare”, în aer liber

Caravana Shakespeare a ajuns, joi seara, la Timișoara unde a fost prezentat în premieră spectacolul „Operele complete ale lui Shakespeare”....

“Operele complete ale lui Shakespeare”, în aer liber
Cultură luni, 25 martie 2024, 20:21

Festivalul filmului italian ”Visuali Italiene”, la Timișoara / PROGRAM

Festivalul aduce la Cinema Victoria cela mai noi producții italiene, opt filme premiate și apreciate ale unor regizori consacrați, debuturi, drame...

Festivalul filmului italian ”Visuali Italiene”, la Timișoara / PROGRAM