Ascultă Radio Timișoara Live

Obligațiile Asociațiilor de Proprietari pentru asigurarea împotriva incendiilor – în rubrica interactivă de marți

Radio Timișoara împreună cu Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA vine în sprijinul timișorenilor care se confruntă cu probleme și nelămuriri în imobilele în care trăiesc. Viața la bloc sau în orice condominiu este, deseori, mai complexă decât pare la prima vedere. Expertiza unor profesioniști în domeniu poate fi, în acest context, de mare ajutor.

Obligațiile Asociațiilor de Proprietari pentru asigurarea împotriva incendiilor – în rubrica interactivă de marți

Articol de Dana Florea, 3 august 2021, 13:38

Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA este o organizație non-guvernamentală și apolitică ce apără interesele asociațiilor de proprietari din Timișoara. Scopul organizației este acela de a crește calitatea vieții timișorenilor în condominii.

Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA a fost constituită din dorința de a dezvolta un habitat urban sigur, prosper, civilizat, predictibil și armonios în concordanță cu standardele de urbanizare cele mai avansate și civilizate. Iar acest lucru începe în imobilele în care trăim.

De aceea, într-un parteneriat Radio Timișoara, experții TESLA vor oferi, săptămânal, în fiecare zi de marți, în cadrul emisiunii PULSUL ZILEI,  care se difuzează în intervalul orar 12,00 – 13,00, răspunsuri documentate și bazate pe legislație, la toate problemele care ne vor fi semnalate de ascultători.

Așteptăm să ne contactați și să ne puneți întrebări folosind cele două adrese de e-mail disponibile: timisoara@federatiatesla.ro și secretariat@radiotimisoara.ro.

Conform Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, asociatiilor de proprietari ( locatari ) le revin o serie de obligaţii şi răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. E bine de știut aceste lucruri.

Conducerea oricărei asociaţii de proprietari ale imobilelor de locuit este obligată să desfăşoare în rândul locatarilor activităţi de informare şi instruire pentru cunoaşterea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. De asemenea, e obligată să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotarea clădirilor precum şi cele de construcţii şi instalaţii de natură să provoace incendii, a căror remediere intră, potrivit legii, în obligaţiile asociaţiilor de proprietari.

Astfel, în fiecare condominiu e obligatoriu să se numească, din rândul membrilor comitetului executiv, un responsabil privind apărarea împotriva incendiilor. Cei responsabili trebuie să analizeze semestrial activitatea de apărare împotriva incendiilor luând măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia. De asemenea e obligația asociației să desfășoare activitatea de educare a locatarilor privind cunoaşterea normelor de prevenire precum şi a modului de acţiune în caz de incendiu. În acest sens se vor afişa la fiecare scară sarcinile ce revin locatarilor în caz de incendiu, să asigure dotarea cu mijloace de stingere conform normelor în vigoare, să primească şi să rezolve sesizările locatarilor referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor, în limita competenţei.

„Conducerea asociaţiei trebuie să interzică: blocarea caselor de scări cu materiale de orice fel, care duc la îngustarea căilor de acces şi evacuare; depozitarea materialelor combustibile în poduri şi casele scărilor de la clădiri; depozitarea materialelor inflamabile în cantităţi mai mari decât cele prevăzute de lege; fumatul şi focul deschis în subsolurile si podurile blocurilor; exploatarea instalaţiilor electrice de iluminat cu defecţiuni şi improvizaţii sau solicitarea acestora peste limita admisă; executarea de lucrări de verificare, întreţinere si reparaţii la instalaţii electrice, de către persoane neautorizate; blocarea hidranţilor de incendiu stradali precum şi a platformelor de acces şi amplasare a autospecialelor de intervenţie; exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de încălzit cu defecţiuni sau improvizaţii; amenajarea de boxe sub casele scărilor; amenajarea unor spaţii sau încăperi în casele de scări pentru depozitarea unor materiale combustibile sau alte activităţi, ce pot duce la îngustarea căilor de evacuare cât şi îngreunarea salvării persoanelor în caz de incendiu, pozarea unor conducte de lichide sau gaze combustibile”, arată Stelian Cirț, președintele Federației TESLA.

  Cum se face organizarea activităţii de p.s.i.:

Pentru organizarea activităţii de p.s.i. în cadrul fiecărei asociaţii de proprietari se va proceda astfel:

comitetul executiv al asociaţiei va afişa la intrarea în blocurile de locuinţe principalele măsuri de p.s.i. ce trebuie respectate de locatari;

menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de iluminat de pe casele de scări;

interzicerea blocării uşilor de acces din casa scării spre acoperişul blocului;

interzicerea schimbării destinaţiei uscătoriilor fără acordul proiectantului .

În subsoluri şi uscătorii se interzice:

  1. a) compartimentarea subsolurilor cu elemente din materiale combustibile;
  2. b) desfiinţarea uşilor de acces în subsolul blocului, uşi ce au rol de separare a subsolului de etajele superioare;
  3. c) depozitarea de materiale combustibile în condiţii ce pot provoca, în caz de incendiu, inundarea căilor de acces şi evacuare cu fum şi gaze fierbinţi;
  4. d) amenajarea unor spaţii de protecţie sau comerciale în subsolurile blocurilor fără acordul proiectantului;
  5. e) depozitarea de recipienţi cu gaze sub presiune;
  6. f) accesul persoanelor străine în subsolul blocului;
  7. g) utilizarea focului deschis şi fumatului;
  8. h) amenajarea boxelor ca spaţii de locuit;
  9. i) exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.

Pentru a găsi răspunsuri legale, de la specialiști, în legătură cu problemele și neclaritățile cu care vă confruntați în asociațiile de proprietari în care locuiți, nu ezitați să ne contactați folosind cele două adrese de e-mail disponibile: timisoara@federatiatesla.ro și secretariat@radiotimisoara.ro.

 

Juridic | Furtul plăcuțelor de înmatriculare auto
zz Program miercuri, 27 decembrie 2023, 11:55

Juridic | Furtul plăcuțelor de înmatriculare auto

Infracțiunea de furt este definită că fiind «luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în...

Juridic | Furtul plăcuțelor de înmatriculare auto
Juridic | Cine plătește reparația la acoperișul blocului mansardat?
zz Program luni, 18 decembrie 2023, 15:08

Juridic | Cine plătește reparația la acoperișul blocului mansardat?

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ! În rubrica de astăzi voi raspunde unui ascultător din Timișoara care ne-a transmis următorul mesaj : «...

Juridic | Cine plătește reparația la acoperișul blocului mansardat?
Juridic | Răspunderea administratorului drumurilor naționale pentru prejudicii din accidente
zz Program luni, 11 decembrie 2023, 12:07

Juridic | Răspunderea administratorului drumurilor naționale pentru prejudicii din accidente

Legea obligă administratorul drumului să asigure și viabilitatea acestuia, respectiv starea tehnică corespunzătoare a părții...

Juridic | Răspunderea administratorului drumurilor naționale pentru prejudicii din accidente
Juridic | Moștenirea legală și testamentară
zz Program luni, 4 decembrie 2023, 11:32

Juridic | Moștenirea legală și testamentară

Recomandarea este aceea de a contacta un notar public având competenta teritorială raportat la ultimul domiciliu al defunctei și de a solicita...

Juridic | Moștenirea legală și testamentară
zz Program luni, 27 noiembrie 2023, 10:22

Juridic | Încetarea contractului de închiriere a locuinţei

Dragi ascultători, bine v-am regăsit în cadrul rubricii juridice săptămânale. Astăzi voi răspunde unui ascultător din județul Caras-Severin...

Juridic | Încetarea contractului de închiriere a locuinţei
zz Program luni, 20 noiembrie 2023, 11:07

Juridic | Drepturile turistului care pleacă în vacanță printr-o agenție de turism

În cazul în care cazarea oferită alternativ turistului a fost în condiții similare sau mai bune decât cele contractate inițial, agenția de...

Juridic | Drepturile turistului care pleacă în vacanță printr-o agenție de turism
zz Program luni, 13 noiembrie 2023, 10:06

Juridic | Imputarea pagubelor produse de un salariat

Nicio sumă de bani nu poate fi imputată de angajator salariatului în absenta unei cercetări...

Juridic | Imputarea pagubelor produse de un salariat
zz Program luni, 6 noiembrie 2023, 10:33

Juridic | Ce se întâmplă dacă ești chemat la un interogatoriu și nu te prezinți?

Dacă partea chemată la interogatoriu nu se înfățișează, instanța de judecată poate considera aceasta ca o mărturisire deplină în...

Juridic | Ce se întâmplă dacă ești chemat la un interogatoriu și nu te prezinți?